ČeskyDeutschEnglish

Infocentrum Dubí - nabídka výletů, akcí a zajímavých míst  /  Archiv akcí

Průvodce - město Dubí a okolíOblast

Kategorie

Určeno pro


Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

Archiv akcí

Výstava Porcelánové reflexe 13. 6. - 13. 7. 2017

Sledujte také náš Facebook.


Město Dubí Vás srdečně zve do Domu porcelánu s modrou krví na slavnostní zahájení výstavy Porcelánové reflexe, které se uskuteční v úterý 13. června v 17:30 hodin.
Projekt mezinárodní putovní výstavy porcelánového designu Porcelánové reflexe vznikl v roce 2016 na popud koordinátorky Ateliéru CIRCLE v Belgii, kurátorky a výtvarnice Patty Wouters. Ta oslovila téměř dvacet světových designérů porcelánu a sochařů, z jejichž děl vytvořila prestižní výběr, který od října 2016 putuje po několika vlámských kulturních centrech a evropských galeriích (Galerie Kempro, Sterksel a Beelden in Gees, Gees v Holandsku; Cultuurcentrum ‘t Vondel, Halle v Belgii; Dům porcelánu s modrou krví, Dubí v České republice; Galerie K-Hof Gmunden v Rakousku; Cultuurcentrum Beringen, Cultuurcentrum Zwaneberg, Heist-op-den-Berg a Cultuurcentrum Maasmechelen v Belgii).
Ve výběru vystavujících osobností se Patty Wouters zaměřila na rozličné formy pojetí a zpracování porcelánu, zaměřené jak na tradiční techniky a tvarosloví, tak na pestrou škálu sochařských a konceptuálních projevů. Jednotícím prvkem celého projektu se ale stalo zásadní východisko společné všem osloveným umělcům, a to je práce s nádobou a její volné transformace.
Zastoupeny jsou tak práce Mieke Everaet, Mami Kato, Hiromi Itabashi, Sashy Wardell, Animy Roos, Karin Bablok, Willy Van Bussela a Victora Greenawaye, kteří tvarují čisté tvary klasických porcelánových mís, přesto jejich konstrukční a dekorační techniky jsou velmi rozmanité a pestré od zatáčení, přes intarzii až po ruční tvarování. Naopak tvorba Thérèse Lebrun, Pauly Bastiaansen, Jozsefa Zsolta Simona a Davida Jonese pojímá tvar mísy - nádoby jako inspirační zdroj, z nějž vyvíjejí volné sochařské kompozice. Umělci jako Piet Stockmans a Jeroen Bechtold pak používají odlitky z forem, které sestavují do sériových kompozic a instalací, u nichž se myšlenkové pozadí díla stává důležitějším než samotný design. Podobné zaměření najdeme v nástěnných panelech Jeanne Opgenhaffen a Vicky Shaw. V tvarosloví tenkostěnných objektů Animy Roos, Pieta Stockmanse nebo Gabriele Hain pak můžeme sledovat přímý odkaz na původní hrnkovou formu.
Putovní projekt Patty Wouters ale záhy dostal další rozměr. Vedl k myšlence přizvání studentů z různých holandských a belgických výtvarných akademií. Záměrem bylo vyzvat tyto studenty, aby vytvořili práci z porcelánu inspirovanou tvorbou jednoho (nebo vícero) vystavených profesionálních umělců pracujících s tímto médiem a konfrontovat je v rámci tohoto výstavního projektu. Přizvaní studenti tak vytvořili vlastní reflexe díla renomovaných autorů a dostali možnost polemizovat s konkrétními přístupy. Hlavním jmenovatelem zůstává nádoba, tedy základní produkt keramické tvorby. Skladba vystavených děl se tak během svého putování po jednotlivých kulturních centrech a galeriích proměňuje.
Takto koncipovaný výstavní projekt zaměřený na současný porcelánový design a tvorbu vzhledem k zastoupení daných výtvarníků představuje prestižní událost. O to výjimečnější charakter výstava získá v českém prostředí.

Město Dubí se rozhodlo do projektu mezinárodní putovní výstavy Porcelánové reflexe zapojit po strategickém připojení do nově založené Asociace českých keramických měst, která byla ustanovena v Kunštátě v srpnu 2016 a do níž se město Dubí zapojilo jako jedno ze zakladatelských měst. Výstava a související doprovodný program formou série prezentací vystavujících umělců se koná ve spolupráci s Ateliérem designu keramiky Fakulty umění a designu UJEP a se společností Český porcelán, a. s.. Termín konání výstavy byl zvolen záměrně v době konání čtrnáctého ročníku Mezinárodního hrnkového sympozia (12. 6. - 22. 6. 2017) společnosti Český porcelán, a. s. v Dubí, jehož se tři z celkem dvaceti vystavujících umělců zúčastní (Paula Bastiaansen, Willy Van Bussel a Mami Kato). Záštitu nad výstavou převzalo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.

Seznam vystavujících:
Victor Greenaway (AU), Karin Bablok (DE), Sasha Wardell (GB), David Jones (GB), Vicky Shaw (GB), Anima Roos (BE), Mieke Everaet (BE), Thérèse Lebrun (BE), Patty Wouters (BE), Piet Stockmans (BE), Jeanne Opgenhaffen (BE), Paula Bastiaansen (NL), Jeroen Bechtold (NL), Willy van Bussel (NL), Yasuyo Nishida (JP), Vladimír Groh (CZ), Simon Zsolt Jozsef (HU), Mami Kato (JP), Hiromi Itabashi (JP), Gabriele Hain (AT)
A vybraní studenti Výtvarných akademií v Belgii: Geel, Turnhout, Heist-op-den-Berg, Halle, Maasmechelen a Lier

Realizace - NOESIS