ČeskyDeutschEnglish

Infocentrum Dubí - nabídka výletů, akcí a zajímavých míst  /  Místa

Průvodce - město Dubí a okolíOblast

Kategorie

Určeno pro


Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

GPS:
50°43'37.70"N, 13°44'40.26"E

Bod zájmu: Příroda

Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Senior, Školní kolektiv

Jak: Pěšky

Praktické informace:

Mapa města Dubí a okolí

Načítám mapu…

Rašeliniště

Rašeliniště

RašeliništěRašeliništěRašeliništěRašeliniště

V okolí Cínovce můžete navštívit hned několik rašelinišť vrchovištního typu, která se nacházejí v nadmořské výšce mezi 850 až 880 m a mají kubaturu cca 3 mil. m3 humolitu. Jestliže dříve lidé rašeliniště vysoušeli, dnes se snaží o opak a plochy znovu zavodňují. Přírodní rezervaci Cínovecké rašeliniště najdete západně od Cínovce a navazuje na Georgenfeldské rašeliniště na německé straně hranice. Dnes již málo známé rašeliniště U jezera se nachází cca 2 kilometry na západ v plochém sedle na severovýchodním úpatí Pramenáče. Má rozlohu cca 9 ha, kubaturu 1,67 mil. m3 a ověřenou mocnost přes 6 metrů. Do druhé světové války bylo jako jediné využíváno pro balneologii lázní Teplic.
Na území rašelinišť roste borovice kleč, jeden z nejstarších porostů této části Krušných hor, a dva druhy bříz – pýřitá a zakrslá. Vyskytuje se zde chráněná masožravá rosnatka okrouhlolistá. Mezi další chráněné rostliny, které tady můžete obdivovat, patří rojovník bahenní, suchopýr pochvatý, suchopýr úzkolistý. V okrajových částech přírodní rezervace roste kriticky ohrožený prstnatec plamatý. Z ptáků můžete na rašeliništích zastihnout kromě jiných chráněného čápa černého, který do tohoto prostoru zalétá za potravou, nebo krkavce velkého.
Rašeliniště na saské straně hranice se jmenuje Georgenfelder Hochmoor. Je jedním z mála přístupných horských rašelinišť a platí se tam vstupné. Cesta k němu vede od hraniční obce Zinnwald-Georgenfeld a projít můžete po 1200 metrů dlouhém povalovém naučném chodníku, který vede nejzajímavějšími částmi rašeliniště. Na rozdíl od Georgenfeldského horského rašeliniště na německé straně jsou Cínovecké rašeliniště a rašeliniště U jezera ponechána svému přirozenému půvabu a zájemci a návštěvníci hor mohou obdivovat drsnou a zádumčivou krásu volné krušnohorské krajiny. K rašeliništím se dostanete horskou silnicí vedoucí z Cínovce na Nové Město a po krátkých kolmých odbočkách. Doporučujeme buď výhledy z okolních loveckých posedů, nebo prostudovat detailní letecké mapy na internetu. Ty pak z nadhledu odhalí rašeliníkové loučky a řadu drobných jezírek.

Realizace - NOESIS